زمین شناسی لرستان

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه ای زاگرس – لرستان، طبق مصوبه 27/12/91 به صورت رسمی در سال 92 شروع به فعالیت کرده و در مورخه 15/2/94 به “اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی زاگرس – لرستان” ارتقاء پیدا ،که ضمن کسب اعتبارات ملی موفق به کسب اعتبارات در قالب موافقت نامه های تملک و دارایی استانی شده است. در سنوات گذشته از محل اعتبارات استانی و از محل اعتبارات ملی هیچ گونه هزینه ای در بحث اکتشافات مواد معدنی و تولید اطلاعات پایه در استان لرستان صورت نگرفته است .در طی چند سال آغاز به کار این مجموعه به همت مدیر کل و کارشناسان فعالیت های گسترده ای در زمینه های مختلف اکتشاف مواد معدنی و مطالعات زمین شناسی و تهیه نقشه ها صورت گرفته است و در این راستا پروژه ها و طرح های مختلفی را به انجام رسانده و یا در در دست اقدام دارد، از جمله این پروژه ها عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور برای استان و همچنین مطرح کردن وضعیت بحرانی آب در دشتهای استان و اکتشافات مواد معدنی و تولید اطلاعات پایه در حوزه علوم زمین می باشد.